Regulamin

PRZED DOKONANIEM REZERWACJI PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM:

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedstawiony regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów. Umowa między gościem a właścicielem apartamentu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji za pomocą Internetu lub drogą telefoniczną.

II REZERWACJA

1. Gość może dokonać rezerwacji drogą internetową lub telefonicznie (prosimy o wykonywanie telefonów od godziny 11:00 do godziny 21:00). Następnie na adres klienta zostanie wysłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji (nazwa apartamentu, termin przyjazdu, cena) wraz z danymi do przelewu oraz tytułem rezerwacji. Wstępna rezerwacja trwa do 3 dni roboczych – w tym czasie na konto właściciela powinien wpłynąć ustalony wcześniej zadatek. Z powodu dużego popytu, prosimy o szacunek do nas i innych gości, czyli rozsądne dokonywanie rezerwacji, w momencie 100% zdecydowania co do przyjazdu.

2. Rezerwację gwarantuje wpłacony zadatek.

3. W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie, wstępna rezerwacja ulega anulacji, a właściciele mogą odmówić zakwaterowania danej osoby w przyszłości. Dlatego prosimy o niedokonywanie rezerwacji, jeżeli przyjazd do apartamentu jest w fazie rozważań (oczekiwanie na dostanie urlopu itp.)

4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie, gość otrzymuje potwierdzenie wpłaty oraz dodatkowe informacje dotyczące przyjazdu drogą internetową.

5. Pozostałą kwotę należności klient powinien uiścić (gotówką) w dniu przyjazdu u osoby przekazującej klucze do apartamentu.

 III. WARUNKI UMOWY NAJMU

1. W cenę wynajmu wliczone są: opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie) oraz sprzątanie końcowe. UWAGA: Nie zajmujemy się obsługą apartamentów, przykładowo; rozpalanie w kominku, wyrzucanie śmieci, sprzątanie podczas pobytu, donoszenie akcesoriów jak np. papier toaletowy, worki na śmieci itp. Nie oferujemy transportu, a także nie spełniamy życzeń specjalnych, jak np: zapalanie świec, nalewanie wody do jacuzzi przed przyjazdem gości. Jedyną możliwą formą wcześniejszego przygotowania apartamentu jest jego przystrojenie kwiatami.

DODATKOWO PŁATNE

  • dekoracja ze świeżych kwiatów, składająca się z aranżacji kwiatowej, zawierającej bukiety oraz zdobienia z płatków i główek róż. Głównie skupiamy się na sypialni i pokoju kąpielowym. Jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie. Każda dekoracja jest unikalna i wyjątkowa, idealna na zaręczyny lub rocznice. Kolor kwiatów jest dostosowany do aranżacji i kolorystyki apartamentu, dlatego sami go dobieramy. Jeżeli jednak zdarzy się, że dana osoba bardzo nie lubi jakiegoś koloru, to prosimy o informację. Dekoracja może być stworzona na przyjazd lub podczas nieobecności gości w apartamencie. Na przygotowanie potrzebujemy ok. 3h.  Dopełnieniem całości jest wino Martini. Decyzję o chęci dekoracji, prosimy podjąć wraz z rezerwacją apartamentu. Prosimy również o informację, czy ma być zrobiona na przyjazd, czy podczas pobytu. *Szczegóły ustalimy 1 – 2 tygodnie przed przyjazdem. UWAGA: kwiaty kupujemy zawsze za tę samą kwotę, natomiast ilość kwiatów jest uzależniona od sezonu. W okresie zimowym, w walentynki, na Dzień Kobiet itp. jest ich mniej, niż np. w sezonie letnim. Cena: 300 zł. płatna przelewem na konto, razem z zadatkiem za wynajem apartamentu.
  • śniadania są zostawiane przed apartamentem w specjalnie przystosowanym pudełku o godzinie 9:00. Nie ma możliwości dostarczenia posiłku o wcześniejszej godzinie. Na śniadanie dla 2 osób składa się; kilka rodzajów szynek, serów, kabanosy, pasztet, warzywa, owoce, miód, dżem, jogurt, chleb, bułki, masło, jajka, sałatki. Nie wszystkie ww składniki przypadają na jedno śniadanie. Codziennie coś innego. Artykuły są zimne. Nie serwujemy jajecznic, parówek itp. Cena: 20 zł. (2 osoby). *Śniadania gratis, przysługują osobom rezerwującym apartament na jedną dobę, dwie doby lub na okres Sylwestrowy (terminy nie objęte promocją!)

2. Odbiór kluczy – przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych telefonicznie lub mailem z osobą odpowiedzialną za rezerwację.

Apartamenty w centrum: od 16:00 do 21:00.

Apartamenty z widokiem: od 14:00 do 21:00.

Nie ma możliwości późniejszego zakwaterowania (dodatkowa zapłata, odbiór kluczy w innym miejscu itp.)

3. Doba pobytowa rozpoczyna się:

Apartamenty w centrum: od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 13:00 w dniu wyjazdu.

Apartamenty z widokiem: od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę gość zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za rezerwację.

5. Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).

6. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadamiać o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę. Najemca jest również odpowiedzialny za klucze do apartamentu oraz pilot do garażu (jeśli jest), a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów.

7. Gość może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem. Nie może również wprowadzać osób z zewnątrz, w celu urządzenia tzw. „posiadówki”. Apartamenty, chociaż mogłyby pomieścić dużą liczbę osób, to nie bez powodu są wynajmowane wyłącznie dla 2.

8. Gość odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić właściciela lokalu o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

9. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

IV. OBOWIĄZKI KLIENTA

1. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji. Apartamenty są 2 – osobowe i ilość osób mogących być w nich zakwaterowana nie może przekraczać tej liczby (dotyczy to również dzieci), chyba że właściciele wyrażą zgodę na pobyt dziecka. Ta kwestia musi zostać uzgodniona przed dokonaniem wstępnej rezerwacji. Jeżeli gość nie uszanuje tej zasady, właściciele mogą odmówić zakwaterowania do apartamentu oraz (jeżeli gość potajemnie wprowadzi dodatkową osobę) właściciel ma prawo wykwaterować klienta w połowie pobytu, bez zwrotu dokonanej należności za cały pobyt.

2. Gość zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie apartamentu w stanie zastanym.

3. W apartamentach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Są ku temu wydzielone miejsca:

  • apartamenty w centrum (na korytarzu)
  • apartamenty z widokiem (na balkonach)

Palenie w środku w apartamentach jest karane grzywną w wysokości: 300 zł. 

V. ZMIANY W REZERWACJI

1. Przedłużanie pobytu – termin pobytu w danym apartamencie można przedłużyć (o ile jest wolny), należy jednak powiadomić o tym fakcie e-mailem bądź telefonicznie.

2. W przypadku odwołania rezerwacji:

  1. na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu; zadatek zostaje „zamrożony”, a gość może go wykorzystać w innym wskazanym terminie, do roku czasu. *Przy zmianie wyznaczonego czasu pobytu, apartament pozostaje taki sam, jak również długość pobytu nie może zostać skrócona.
  2. na co najmniej 13 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu, zadatek nie ulega zwrotowi, a goście nie mają możliwości przełożenia terminu pobytu.

3. Zmiana terminu pobytu – w przypadku chęci zmiany terminu pobytu lub jego skrócenia, gość zobowiązany jest poinformować osobę odpowiedzialną za rezerwację na co najmniej 14 dni przed przyjazdem do apartamentu. Zasada ta obowiązuje również gości, którzy z przyczyn osobistych nie mogą przyjechać w wyznaczonym terminie. Zadatek przepada, w momencie niepojawienia się klienta w obiekcie.

  • przywilej zmiany terminu pobytu jest jednorazowy,
  • zmiana terminu przyjazdu pozbawia możliwości późniejszego „zamrożenia” zadatku.

 VI. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW GOŚCIA NA INNĄ OSOBĘ

1. W każdej chwili gość może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego.

VII. ZWIERZĘTA 

Z bólem serca, ale nie przyjmujemy zwierząt. Dodatkowo; jeżeli gość nie uszanuje tego punktu regulaminu, właściciel ma prawo odmówić zakwaterowania bez zwrotu zadatku lub jeżeli gość potajemnie wprowadzi zwierzątko, właściciel ma prawo wykwaterować klienta w połowie pobytu, bez zwrotu dokonanej należności za cały pobyt.

 VIII. WYSTĄPIENIE SIŁ WYŻSZYCH

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Napisz do nas